Niets van deze website medicvedic.nl met onderliggende pagina’s mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een opslagsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medic Vedic. Alle opinies, vermeld op deze website en in nieuwsbrieven, artikelen, e.d., zijn van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opinie van Medic Vedic.

Hoewel de website met de grootste zorg wordt samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch Medic Vedic enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de website. Gemelde fouten zullen we zoveel mogelijk rechtzetten.

© Copyright Medic Vedic 2017 - 2021

Adresgegevens

Medic Vedic
Wilhelminastraat 19
5451 AR Mill
Tel.: 06-15056761
E-mail: info@medicvedic.nl
Website: www.medicvedic.nl

Contact

Klik hier om contact met Medic Vedic op te nemen.