Door gebruik te maken van deze website www.medicvedic.nl stem je in met deze disclaimer.

Informatie op deze website
Medic Vedic besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Medic Vedic wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.
Medic Vedic behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Medic Vedic garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Medic Vedic
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Medic Vedic of door u aan Medic Vedic middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Medic Vedic aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Medic Vedic behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beĆ«indigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Medic Vedic of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medic Vedic.

Virussen
Medic Vedic garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018

Adresgegevens

Medic Vedic
Wilhelminastraat 19
5451 AR Mill
Tel.: 06-15056761
E-mail: info@medicvedic.nl
Website: www.medicvedic.nl

Contact

Klik hier om contact met Medic Vedic op te nemen.